Prawo spadkowe

  • Doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych:

  • Dziedziczenie ustawowe
  • Dziedziczenie testamentowe
  • Dział spadku
  • Przyjęcie i odrzucenie spadku (w tym także przez małoletnich spadkobierców)
  • Zachowek (weryfikacja zasadności i wysokości roszczenia, postępowania

    przedsądowe i sądowe)