Prawo administracyjne

  • Postępowania w sprawie uzyskania decyzji administracyjnej
  • Pozwolenia, zezwolenia, koncesje (ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i prawa budowlanego)