Prawo karne

  • przygotowywanie pism procesowych, wniosków, zażaleń, kasacji,
  • reprezentacja we wszystkich etapach postępowania karnego,
  • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa karnego.