Wypadki komunikacyjne

  • Prowadzenie kompleksowego postępowania (przedsądowego i sądowego) przeciwko Ubezpieczycielom:
  • Zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia i uszkodzenie ciała
  • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
  • Odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej
  • Renta