Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, w przypadku gdy śmierć nastąpiła w skutek wypadku, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

W judykaturze utrwalony i jednolity jest obecnie pogląd, że spowodowanie śmierci osoby bliskiej mogło stanowić naruszenie dobra osobistego członków rodziny zmarłego w postaci szczególnej więzi rodzinnej i uzasadnia przyznanie im zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c., jeżeli śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008r. czyli przed dniem wejścia w życie art. 446 § 4 k.c.

Czytaj więcej...