Odpowiedzialność odszkodowawcza

  • Odszkodowania od banków i ubezpieczycieli (kredyty frankowe, ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego, ubezpieczenie kredytu)
  • Odpowiedzialność cywilna członków spółek handlowych
  • Odpowiedzialność kontraktowa (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło) lub kontraktu handlowego)
  • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny
  • Odpowiedzialność cywilna zawodowa