Rozwody i separacje

  • kompleksowe doradztwo w sprawach rozwodowych,
  • postępowanie sądowe w sprawach rozwodowych,
  • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie małżonków,
  • sprawy alimentacyjne,
  • opieka nad dziećmi,
  • orzeczenia o wspólnym zamieszkaniu,
  • postępowanie sądowe w sprawach o separację,
  • podział majątku wspólnego po rozwodzie.