Spory sądowe

Pełne zastępstwo procesowe i reprezentacja osób fizycznych i prawnych we wszelkich sprawach cywinych i karnych przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi, Sądem Najwyższym oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.