Umowy i kontrakty

  • Konstruowanie i negocjacje umów cywilnoprawnych i kontraktów handlowych (między innymi umowy najmu, dzierżawy, umowy o roboty budowlane, umowy deweloperskiej, franczyzowej, ubezpieczeniowej, leasingowej i kredytowej, umowy o partnerstwo publiczno-prywatne).
  • Weryfikacja przedstawionych wzorów umów, kompleksowe doradztwo i konsultacje, analiza konsekwencji zawarcia umówy, propozycje zmian w umowie.
  • Renegocjacja zawartych umów, zmiana postanowień umownych, również z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków umownych.